Opleidingen & Advies

Opleidingen

1. Pulcra voor verkopers

Business Inspiration heeft een vijfdaagse training ontwikkeld voor wie zich wil bekwamen in de hogere verkoopkunde:

  • Verkopers en ondernemers die tot de besten willen behoren
  • Jonge talenten met ambitie in de kunst van het verkopen
  • Bedrijfsleiders en managers die het goede voorbeeld willen geven

2. Pulcra voor managers

Als één organisme naar de klant gaan is het basisidee van het Pulcra-concept.
De wereld van de commercie ondergaat spectaculaire veranderingen.
Daarom kan een verkoper het niet alleen. Je team verdient altijd coaching op maat.
Hoe zorg je hiervoor als CEO of manager.
Wie krijgt welke rol en hoe kan je dit implementeren in je bedrijf.

3. Pulcra op maat

Advies

Elk advies wordt onderbouwd met theoretische inzichten in functie van uw concrete vraag. Elk maatwerk-advies wordt getoetst aan dit inzicht en dan uitgetest in uw bedrijf, de markt en in de field. Blijkt dat de inzichten in de praktijk werken, dan wordt dit advies vastgelegd in een script.

Business Inspiration geeft u graag professioneel advies over

  1. Communicatie-strategie naar klanten voor alle afdelingen van de onderneming. Hoe we deze met elkaar verbinden om als één geheel naar buiten te komen. Hiervoor behandelen we alle communicatielijnen met klanten en prospecten.
  2. Strategische ontwikkeling over hoe de klanten best benaderd worden en via welke kanalen.
  3. Kritische doorlichting van de organisatiestructuur en het definiëren van de organisatiecultuur.
  4. Ontwikkeling van een verkoopconcept op maat van uw bedrijf en de markt.

Business Inspiration reikt iedere klant een implementatieplan aan. Dit omvat concrete adviezen, een actieplan en een stappenplan. De implementatie van de adviezen valt niet onder kmo-portefeuille. Ieder advies is afgebakend in de tijd. Voor de aanvang van elk traject wordt met de klant een duidelijke planning besproken met de startdatum en de einddatum van het traject.

Het belangrijkste resultaat van deze adviezen is eenheid in de communicatie naar klanten en de markt. Dit moet een bijdrage leveren aan een hoger rendement. Dat alle medewerkers plezier hebben in het uitdragen van het totaalconcept van uw bedrijf is cruciaal.