Een bezoek aan het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol

HET NUCLEAR MEDICAL  APPLICATIONS INSTITUUT

Op 14 september jl. kregen we een unieke kans om het Nuclear Medical Applications (NMA) te bezoeken. Het NMA is een afdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. Wij, dat is de denktank van Business Inspiration. De verwelkoming door gastheer Koen Hasaers, chemicus en instituutsdirecteur van NMA, en bioloog Sarah Baatout, adjunct-directeur was zeer hartelijk. Op het goedgevulde programma van deze dag stond een uitvoerige presentatie van het NMA, gevolgd door een bezoek aan een radiobiologie lab, en een virtueel bezoek aan de kernreactor BR2.

DE DENKTANK VAN BUSINESS INSPIRATION

Onze denktank is samengesteld uit Roger Helsen, oprichter van Business Inspiration en bedenker van de Pulcra-methode, Koen Daenen, consultant bij Business Inpsiration, Wim van Balen, sales directeur van Agisko, Koen Hasaers, instituutsdirecteur van NMA, en Wido Bourel, gewezen CEO van Rajapack Benelux. Doel van de denktank is kennisoverdracht en vragen over communicatie rond het verkoopproces bespreken en beantwoorden.  De denktank van Business Inspiration plant ook bedrijfsbezoeken om nieuwe ideeën op te doen. Een eerst bezoek  brachten we aan  NMA, een afdeling van SCK in Mol. Volgende afspraak is 30 januari 2024. Wij bezoeken dan de nieuwe vestiging van Business Inspiration in Herentals.

Vooroordelen weerleggen

Bij het binnenwandelen van de SCK-terreinen denk ik aan de vooroordelen rond kernenergie. Dagelijks hoor je, eenzijdig, over het geprogrammeerd stopzetten van de kerncentrales op termijn. Over het begrip ‘vooroordelen’ heb ik van Roger Helsen dit onthouden: ‘vooroordelen weerleggen behoort tot het aller moeilijkste in de verkoop’. Niets, of bijna niets sijpelt door naar het breed publiek als het gaat over andere toepassingen en sociale doelstellingen eraan verbonden zoals hier in Mol.


Vooroordelen weerleggen behoort tot het aller moeilijkste in de verkoop”

SCK, een wereldspeler

SCK is een stichting van openbaar nut. Ze vierde vorig jaar haar 70 jarig bestaan. Hier in Mol worden 960 medewerkers tewerkgesteld met een gemiddelde anciënniteit van 13 jaar. 39 % zijn academici en vertegenwoordigen samen 54 nationaliteiten. Ze vormen een kleine internationale gemeenschap van kennis en expertise. De kern van de werkzaamheden ligt in het onderzoek en bescherming tegen straling, nucleaire kennis, en nucleaire veiligheid.  Goed voor een omzet van 230 miljoen euro. Ook in geval van calamiteiten wordt het centrum ingeschakeld. Een deel van het personeel zijn docenten. Want het verspreiden van kennis en informatie is een belangrijke opdracht van het centrum. SCK is een instelling die men ons in het buitenland benijdt. Het woord “wereldspeler” is hier op zijn plaats.

‘It’ s not easy to be a pioneer but it is fascinating.’

Elisabeth Blackwell

Pioniers

Een kilometerlange omheining met prikkeldraad leidt naar de site van SCK. “Hetgeen je ziet verbergt wat je niet ziet” zegt Roger, en gelijk heeft hij. Te beginnen met de activiteiten die NMA bezighoudt: de verandering van het klimaat, de circulaire economie, en de strijd tegen kanker. Dat klinkt helemaal anders dan de gevaren verbonden aan kernenergie.

Het NMA is een onderzoekscentrum dat meer dan honderd mensen tewerkstelt. Het verzamelt binnen SCK de kennis en expertise van wetenschappers gespecialiseerd in nucleaire geneeskunde en radiobiologie. Noem ze pioniers in hun specialisme. Niet verwonderlijk dat hier 92 doctoraatsstudenten zijn gepasseerd. 532 publicaties zijn geschreven op basis van onderzoeken in het Instituut.

Hetgeen je ziet verbergt wat je niet ziet

Onderzoek en productie

Ook binnen NMA is onderzoek een kernopdracht. Maar het is tegelijkertijd een productiedraaischijf. Het instituut is gespecialiseerd in gepersonaliseerde geneeskunde gericht op tumors. NMA produceert medische radio-isotopen voor de behandeling van drie voorname kankers: glioblastoma of hersenkanker, darmkanker en eierstokkanker. Hiervoor staat de productie van therapeutische radio-isotopen centraal. Sinds dit jaar slaagde de onderzoeksreactor van SCK erin lager verrijkt uranium stabiel te draaien en stoffen te produceren voor kankerbestrijding, een wereldprimeur. NMA is klant van de reactor BR2. De klanten van NMA zijn gouvernementele organisaties, universiteiten en scholen, onderzoekscentra, ziekenhuizen en industriële partners. Koen onderstreept het sociale doel van het instituut dat geen privé bedrijf is maar een stichting. Dit verklaart waarom alle winsten in onderzoek worden geïnvesteerd.

In de kankerdiagnose is de beeldvorming een cruciaal element om een effectieve therapie toe te passen

Ik weet graag heel veel

Wim van Balen

Pulcra

Het bezoek aan een labo van NMA was buitengewoon leerzaam en helemaal Pulcra. “Ik weet graag heel veel” liet Wim zich ontvallen en hij werd op zijn wenken bediend. Twee specialisten begeleidden ons uitvoerig in de miniatuurwereld van de proefbuizen gevuld met muizenembryo’s en het oneindig kleine van radio-isotopen die daar voor latere therapeutische toepassingen op het menselijk lichaam worden getest. Bioloog Sarah Baatout gebruikte de taal van de succesvolle verkopers: “onze job is boeiend, uniek, en stopt nooit”.

Nadien werd ons nog een virtueel bezoek in de BR2-reactor aangeboden. BR2, dat staat voor de onderzoeksreactor die lutetium-177 voor NMA produceert.

Het Cherenkov effect in de kern van de BR2 research reactor

Nieuwe ontwikkelingen

De kranen en grondwerkzaamheden die men ziet vanuit de kantoren van NMA liegen er niet om. Hier wordt aan de toekomst gewerkt. Met de bouw van een Centralised Radiochemical facility (CRF) wordt geïnvesteerd in de productie van radio-isotopen. Het centrum wordt operationeel in 2024. De capaciteit zal overeenstemmen  met de jaarlijkse noden voor 15.000 patiënten. Belangrijke vaststelling: de kwaliteit van de producten verbetert en veel kankerpatiënten zullen dit toejuichen.

Zo wordt NMA binnenkort een wereldspeler voor productie en bevoorrading van radio-isotopen. En er is ook nog het project voor een nieuwe deeltjesversneller die operationeel moet zijn tegen 2028.

Hanteren van radio isotopen gebeurt omwille van de radioactiviteit in afgeschermde isolatiekamers

“Je oogst wat je zaait, blijf ontwikkelen en hou nooit op met beter worden”

Langetermijnvisie

Opmerkelijk, de tijdsfactor krijgt hier een andere dimensie. Weet dat het ontwikkelen, testen en voorleggen aan de autoriteiten van een nieuw product  min. vijf jaar vraagt. Vijf producten worden door NMA al gecommercialiseerd. De uitdagingen voor de commercialisering worden ook beïnvloed door de vereiste logistiek van de producten. Bedenk hierbij dat isotopen, die men aan patiënten toedient door inspuiting, maar een bewaartijd van 6,2 dagen hebben.

En zo kwam een eind aan dit bezoek. De wereld van de radiofarmaca is Pulcra (schoonheid verlenen aan de dingen)en heeft beslist een mooie toekomst. Een wereld die ons eigenlijk onbekend is maar o zo fascinerend. Met dank aan directeur Koen Hasaers en aan Sarah Baatout. Hun talent om deze materie voor leken boeiend en verstaanbaar te maken hielp me om dit verslag te maken.

Na toepassen van radio ligand therapie ondergaat een patient opnieuw een beeldvorming om de effectiviteit van de behandeling op te volgen

“Vertel het mij en ik zal het vergeten,
Laat het me zien en ik zal het mij herinneren
Betrek me erin en ik zal het begrijpen”

Chinees gezegde

Onze denktank

Na dit boeiend bedrijfsbezoek aan SCK nodigde gastheer Koen Hasaers onze denktank uit om over onze ervaringen uit te wisselen in een gezellige culinaire omgeving. Wij bespraken ook de verschillende vragen over sales en businessstrategie die door de leden waren gesteld. Het werd een leerzame namiddag met vele inzichten over klantengetrouwheid, nieuwe technieken voor prospectie en kennisoverdracht. Met de Pulcra-methode heb je de winnende kaarten in handen om juiste oplossingen en strategieën te ontdekken. Op de volgende afspraak van onze denktank, op 10 januari, bezoeken wij het splinternieuw kantoor van Business Inspiration in Herentals. Meer informatie volgt binnenkort.

Wido Bourel

Delen